ข้อมูลตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ติดลำน้ำพอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,483 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวเมืองขอนแก่น ตามถนนศรีจันทร์เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ขอนแก่น - ยางตลาด ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งเพาะพันธุ์ปลา (วัดท่าสองคร)

สถานที่

1) วัดท่าสองคร แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา
2) แหล่งอนุรักษ์นกเป็ดน้ำบ้านบึงฉิม
3) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดท่าสองคอน อนุรักษ์พันธุ์ปลาลุ่มลำน้ำพอง
2 วัดท่าสองคอน เป็นการอนุรักษ์ปลาท่าวัด และกำหนดเป็นเขตห้ามจับปลา โดยเริ่มจากพระในวัดนำบาตรไปล้างที่ท่าน้ำ ปลาในลำน้ำพองได้กินข้าวก้นบาตรเป็นอาหาร ก็เริ่มมารวมกันมากขึ้น
3 วัดท่าสองคอน ปัจจุบันมีปลามากมาย และหลายชนิด จึงเป็นจุดเริ่มของโครงการอนุรักษ์ปลาหน้าวัด

โรงแรม
1 ลำน้ำพอง รีสอร์ท 175 ม.4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร : 08-9622-5123 , 08-4513-3789 ราคา 300 - 400 บาท