ข้อมูลตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนท่อน โดยแยกการปกครองจากตำบลสำราญ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530 ชื่อของตำบลได้มาจากบ้านโนน และบ้านท่อนมาด้วยกัน เป็น "ตำบลโนนท่อน" ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนน หมู่ 2 บ้านท่อน หมู่ 3 บ้านหนองเบ็ญ หมู่ 4 บ้านบึงแก หมู่ 5 บ้านหนองค้า หมู่ 6 บ้านกลางฮุง หมู่ 7 บ้านคำบอน หมู่ 8 บ้านท่อนใหม่ หมู่ 9 บ้านหนองค้า

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 34.085 ตร.กม. หรือประมาณ 21,303 ไร่ ตำบลโนนท่อนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ม่วงหวาน และ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำปลาส้ม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,467 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลโนนท่อนห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้ม

สถานที่

1. อบต.โนนท่อน
2. วัดศรีแก้ว
3. วัดโพธิ์ศรี
4. วัดราชบุรี
5. วัดป่าบ้านคำบอน
6. วัดทรายบึง
7. วัดศรีสะอาด
8. วัดสว่างกลางฮุง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 นมสด ตรา นมสด ตรา"แอ๊กมิลค์"
2 ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ทำจากปลาตะเพียนสด สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากวัตถุกันเสีย บรรจุกล่องหุ้มพลาสติก
3 ผักไฮโดรลิกส์ ผักไฮโดรลิกส์

สินค้าโอทอป ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง ขอนแก่น