ข้อมูลตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่ามะนาว เดิมอยู่ในความปกครองของตำบลบ้านเหล่า อำเภอเมือง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้แยกมาจัดตั้งเป็นตำบลป่ามะนาว ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านฝาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่ามะนาว หมู่ 2 บ้านโนนตุ่น หมู่ 3 บ้านคำหัวช้าง หมู่ 4 บ้านหินกอง หมู่ 5 บ้านแก่นเท่า หมู่ 6 บ้านวังโพน หมู่ 7 บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 8 บ้านหนองคลองน้อย หมู่ 9 บ้านกระเดื่อง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,304 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากถนนสายหนองบัว - คำหัวช้าง ประมาณ 11 กิโลเมตร
เดินทางจากบ้านหัวบึง - ป่าส่าน จากถนนมะลิวัลย์ ถึงบ้านกระเดื่อง ประมาณ 11 กิโลเมตร
เดินทางถนนสายบ้านเหล่านาดี - กระเดื่อง ประมาณ 11 กิโลเมตร
เดินทางจากบ้านดอนโมง - บ้านแก่นท่า ประมาณ 14.50 กิโลเมตร
เดินทางจากบ้านหัวบึง - บ้านป่าส่าน จากอำเภอพระยืน ถึงบ้านหนองคลองใหญ่ ประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรแปรรูป,ใบชา,ของใช้จากผ้า

สถานที่

1. อบต.ป่ามะนาว
2. วัดโนนนศิลาอาสน์
3. วัดถ้ำเต่า
4. แหล่งท่องเที่ยวฝายโสกเอียด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติภูเม็ง เป็นภูเขาที่มีจุดชมวิว สามารถเดินป่า มีความร่มรื่นสวยงามมาก
2 วัดถ้ำเต่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านวังโพน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นลานโขดหินและหลืบหิน มีสภาพร่มรื่นเงียบสงบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมไหล่
2 ของใช้จากผ้า ของใช้จากผ้า
3 ชาใบหม่อน ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ผลิตจากใบหม่อนชนิดบุรีรัมย์ 60 ช่วยบำรุงร่างกาย คุณภาพดี รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม สะอาด ถูกหลักอนามัย
4 สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เช่น มะตูม เก๊กฮวย ดอกคำฝอย ฯลฯ เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดเกล็ด ใช้ชงดื่มโดยละลายในน้ำร้อน ช่วยบำรุงร่างกาย

สินค้าโอทอป ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น