ข้อมูลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษสืบต่อกันมาว่า บ้านฝางตั้งขึ้นในยุครัตนโกสิน สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีต้นไม้ฝางขึ้นมากมาย มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ประชาชนจึงอพยพมาอาศัยอยู่ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านฝาง"

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินทราย พื้นที่ราบมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 0-200 เมตร โดยมีบึงสวางอยู่ทางตอนใต้ของชุมชน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกงาม ต.ป่าหวายนั่ง และ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเหล่า และ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านทุ่ม และ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบัว และ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน

สาธารณูปโภค

- การโทรคมนาคม มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข และชุมสายโทรศัพท์ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านฝาง
- การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 98 ของหมู่บ้านและครัวเรือนทั้งหมด
- การประปา ทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านฝาง มีน้ำประปาใช้ มีแหล่งธรรมชาติ 10 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 25 แห่ง

การเดินทาง

จากกรุงเทพถึงตำบลบ้านฝาง สามารถใช้เส้นทาง 3 เส้นทาง คือ
1. ทางอากาศ (เครื่องบิน) จากดอนเมืองลงที่สนามบินขอนแก่น แล้วขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย ขอนแก่น-ชุมแพ หรือขอนแก่น-หนองเรือ ประมาณ 22 กิโลเมตร ถึง ตำบลบ้านฝาง
2. ทางรถยนต์ จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถึงสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นแล้วขึ้นรถเมล์ประจำทางถึงสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แล้วขึ้นรถเมล์ประจำทางถึงสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แล้วขึ้นรถโดยสานประจำทางสายขอนแก่น-ชุมแพ หรือ ขอนแก่น-ภูเวียง หรือ ขอนแก่น-หนองเรือ ประมาณ 22 กิโลเมตร ถึงตำบลบ้านฝาง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ-ขนมทองพับ-ไข่เค็มพอกดินสอพองไอโอดีน-ข้าวแตน

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง
2.บึงสวาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองพับ ขนมทองพับมีลักษณะเหมือนทองม้วน แต่แตกต่างกันวิธีการพับกับการม้วน มีกรรมวิธีที่ถูกหลักอนามัย เป็นขนมที่คุณปู่คุณย่ารับประทานมาตั้งแต่เด็ก ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบ้านฝาง จึงนำมาดัดแปลง รสชาด รูปร่าง ให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น ตามยุคสมัย
2 ขนมทองพับ-ทองม้วน ขนมทองพับ-ทองม้วน
3 ขนมทองม้วน ขนมทองม้วน
4 ข้าวแตน ข้าวแตนเป็นการแปรรูปอาหารให้สามารถาจัดเก็บไว้ได้นานเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ต.บ้านฝาง กรอบอร่อย ไม่เหม็นหืนของน้ำมัน บรรจุแพ็คอย่างดี มีกรรมวิธีที่สะอาดถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อร่างกาย
5 ข้าวแตนสมุนไพร ข้าวแตนสมุนไพร
6 ผ้าทอจากฝ้าย เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าฝ้าย และแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย โดยทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เข่น ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า และเป็นผ้าสำหรับตัดชุดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
7 พิมเสน การบูร เทียนหอม ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ พกพาได้สะดวก สีสันสวยงาม
8 เบญจรงค์ เบญจรงค์
9 แจ่วบอง แจ่วบอง
10 ไข่เค็มดินสอพองเสริมไอโอดีน ไข่เค็มดินสอพองเสริมเสริมไอโอดีน มีโภชนาการที่ประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน เกลือแร่ ป้องกันโรคคอพอก

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น