ข้อมูลตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกงาม จากการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่า นายโฮม เหง้าโคกงาม เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาค้าขายในอำเภอเมืองขอนแก่น ต่อมาได้กลับไปพาครอบครัวมาค้าขาย และอาศัยอยู่ในเขตบริเวณบ้านสาวะถี และได้มาพบโคกป่าไม้ละเมาะที่มีน้ำขัง สามารถทำไร่ทำนาได้ จึงพาครอบครัวมาปลูกกระท่อมและได้บุกเบิกป่าและปลูกพืช ต่อมาได้มีหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาจับจองที่ดินจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ได้ชื่อว่า "บ้านโคกงาม" ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านฝาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกกว้าง หมู่ 2 บ้านโนนค้อ หมู่ 3 บ้านโสกดั่ง หมู่ 4 บ้านโคกงาม หมู่ 5 บ้านปากช่อง หมู่ 6 บ้านคำหญ้าแดง หมู่ 7 บ้านดงเย็น หมู่ 8 บ้านโคกงาม หมู่ 9 บ้านโคกกว้าง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 74 ตร.กม. หรือประมาณ 21,078 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลาดเอียงทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือจะเป็นที่ราบเชิงภูพาน ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,330 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมเข้าสู่หมู่บ้านและตำบล ติดต่อได้ 2 ทาง คือ
1. ถนนลาดยางจากอำเภอบ้างฝางถึงบ้านโคกงาม ระยะทาง 20 กิโลเมตร
2. ถนนลูกรังจากอำเภอไปบ้านโนนค้อ-บ้านโคกงาม ระยะทาง 19 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

จักสานไม้ไผ่

สถานที่

1. อบต.โคกงาม
2. สถานีอนามัยตำบล
3. โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมขนาดโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง
5. วัดพุทธ 8 แห่ง
6. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
7. สถานที่ท่องเที่ยวหินช้างสีและหินก้อนนั่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนหินผางาม สวนหินผางาม
2 หินช้างสี หินช้างสี
3 หินก้อนทั่ง หินก้อนทั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว สานด้วยไม้ไผ่ และหญ้าริเภา ที่มีความละเอียด สวยงาม เรียบ มัน สวยงามตามธรรมชาติ ทำได้หลายขนาด ใช้ใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกหรืออื่น ๆ มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
2 จักสาน ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ สานด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย เช่น ตะกร้า กระด้ง ไซ ข้อง กระเช้าของขวัญ กระติบข้าว
3 ไซ ผลิตภัณฑ์ไซ ทำด้วยไม้ไผ่ล้วนๆ ที่มีอายุเนื้อไม้ 1 ปีขึ้นไป ตอกเหลากลมเล็กเสมอ เหนียว แข็งแรง ใช้ในการดักจับปลา หรือใช้ขึ้นบ้านใหม่ (ไซศิริมงคล) ใช้ประดับตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร

สินค้าโอทอป ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น