ข้อมูลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

การตั้งถิ่นฐานบ้านพระบุ เป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ พ.ศ.2536 สันนิษฐานว่า ตระกูลขุนภูมิ (ต้นตระกูลภูมิ) เป็นผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกพร้อมด้วยคณะติดตามมา ต่อมาแยกเป็นหมู่บ้านโพธิ์ขุมดิน และบ้านขามป้อม
มีนิทานพื้นบ้านเล่าว่า "มีพระโผล่" (บุ) ขึ้นมาที่หนองพระบุ จึงให้ชื่อว่า "บ้านพระบุ" แล้วไปนั่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน จึงได้ชื่อว่า "โนนพระเจ้า" แล้วไปพักอยู่ที่ริมห้วย จึงได้ชื่อว่า "ห้วยพระเนาว์" แล้วไปบิดผ้าจีวร (หัน) ที่ทุ่งนาท้ายบ้าน จึงได้ชื่อว่า "บ้านหัน" แล้วต่อมาไปยืนอยู่ที่บ้านพระยืน จึงได้ชื่อว่า บ้านพระยืน

พื้นที่

ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอพระยืน ระยะทาง 11 กิโลเมตร ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสูง อยู่ริมลำชีมูล มีเนื้อที่ 983 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ทอเสื่อ ผลิตภัณฑ์พริกป่น

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 863 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากขอนแก่นไปตามเส้นทาง ถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-ชุมแพ แยกซ้ายที่ กม.ที่ 14 ตำบลบ้านทุ่มไปตามถนนสายขอนแก่น-มัญจาคีรี ผ่านที่ทำการอำเภอพระยืน ถึงบ้านบ่อแก กม.ที่23 แยกซ้ายไปตามถนนลาดยาง อีก 199 กิโลเมตร ถึงตำบลพระบุ อยู่ห่างจาก อำเภอพระยืน 11 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

พริกป่น

สถานที่

1.วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
2.ศาลเจ้าปู่คำ
3.โบสถ์ 2 แห่ง
4.โรงเรียนในสังกัด (สปช.)
5.อบต. 1 แห่ง
6.สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
7.สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบริบูรณ์ เป็นวัดเก่าแก่ มีสิม (โบสถ์) เก่าขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทีสร้างด้วยหินทรายสมัยขอมเรืองอำนาจ ปางพระนาคปรค ขนาดหน้าตัก 80 ม. ความสูง 1 เมตร เรียกพระพุทธรูปนี้ว่า "พระเจ้าใหญ่พันปี"
2 วัดบริบูรณ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วตัด ถั่วตัด
2 พริกป่น เป็นการนำพริกมาป่นแล้วบรรจุลงในผลิตภัณฑ์

สินค้าโอทอป ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน ขอนแก่น