ข้อมูลตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขามป้อม ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2531 โดยแยกจากตำบลระบุประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย อีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพระยืน ประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ บ้านขามป้อม บ้านน้อยชานบึง บ้านชาด บ้านบ่อแก บ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อทอง บ้านโพธิ์ทอง บ้านขามป้อม และบ้านชาด

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินเค็ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระยืน และ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระบุ อ.พระยืน และ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม จักสาน ทอเสื่อ และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,395 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากขอนแก่นใช้เส้นทางตามถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-ชุมแพ แยกเข้าที่ กม.14 ไปตามถนนบ้านทุ่ม มัญจาคีรี ถึงบ้านบ่อแก กม.ที่ 23 แยกเข้าตามถนนลาดยางอีก 5 กิโลเมตร ถึงตำบลขามป้อม อยู่ห่างจากอำเภอพระยืน 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระติบ-ผ้าไหม

สถานที่

1. มณฑปพระครูญานสารโสภิต วัดสระโนน
2. หนองบันน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสระโนน เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิม สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 มีโบสถ์ (สิมโบราณ) ปรากฎอยู่และเป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอพระยืนรูปแรก คือ พระครูญาณสารโสภิต (สมทรง คุตตญาโน ปณ.3)
2 มณฑปพระครูญาณสารโสภิต เป็นวิหารรูปเหมือนของเจ้าคณะอำเภอพระยืนรูปแรกซึ่งเป็นที่สักการะ นับถือของชาวบ้านตำบลขามป้อม มีการจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณในช่วงเดือน พฤษภาคม ทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกกและไม้ไผ่ เป็นการนำต้นกกกลมมาเป็นกระติบข้าว (กล่องข้าวเหนียว) แข็งแรงและสวยงาม
2 ผ้าไหม ผ้าไหม มีคุณภาพดี มีหลายแบบ หลายหลาย และหลากสีให้เลือกตามความต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน ขอนแก่น