ข้อมูลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเรือ เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลบ้านเม็ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2506 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ 4 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำเขินและมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,500 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขื่อนอุบลรัตน์ และ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนทัน และ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากจังหวัดข่อนแก่นสามารถใช้เส้นทางหลวงสาย ขอนแก่น-เมืองเลย ประมาณ 45 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่งมัดหมี่

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
3.สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเรือ
4.ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอหนองเรือ
5.เทศบาลตำบลหนองเรือ
6.ล่องแพบ้านฟ้าเหลื่อม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ล่องแพบ้านฟ้าเหลื่อม หมู่6 ล่องแพไปตามลำน้ำซึ่งมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และได้สัมผัสกับธรรมชาติ มีคาราโอเกะให้บริการ มีอาหาร ได่แก่ ปลาเผา ส้มตำ อาหารประเภทยำต่างๆ
2 ล่องแพบ้านฟ้าเหลื่อม หมู่6

ร้านอาหาร
1 ร้านศุภชัยโภชนากา เลขที่ 85-6-7 หมู่1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โ อาหารตามสั่ง
2 ร้านหนองเรือลาบก้ เลขที่ 63 หมู่13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.0 อาหารตามสั่ง
3 หนองเรือเนื้อกะทะ เลขที่ 211/1 หมู่1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร เนื้อกะทะ และอาหารตามสั่ง
4 ้ร้านบุญชัยโภชนา เลขที่ 32/9 หมู่13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทองม้วน ทองม้วน
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่งมัดหมี่ เป็นการนำไหมมาทอด้วยมือ ซึ่งมีลายสวยงาม หลากสี ทำมาจากเส้นไหมแท้ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน เนื้อผ้าดี มีคุณภาพ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น