ข้อมูลตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเม็งเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2436 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 108 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ แต่ก่อนมีทั้งหมด 24 หมู่บ้าน และได้แยกออกไปตั้งใหม่เป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านกง และตำบลหนองเรือ ปัจจุบันตำบลบ้านเม็งเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเม็ง หมู่ 2 บ้านเม็ง หมู่ 3 บ้านเม็ง หมู่ 4 บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 5 บ้านนาหว้า หมู่ 6 บ้านป่าเสี้ยว หมู่ 7 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 8 บ้านหนองโน หมู่ 9 บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ 10 บ้านหาด หมู่ 11 บ้านหนองแสง หมู่ 12 บ้านดอนช้าง หมู่ 13 บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 14 บ้านเม็ง หมู่ 15 บ้านนาคำ หมู่ 16 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 17 บ้านเม็ง หมู่ 18 บ้านเม็ง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแหล่งน้ำ เช่น ลำน้ำเชิญ พื้นที่บางส่วนติดกับเทือกเขาภูเม็งทองซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น - ชุมพร ถึงอำเภอหนองเรือ แยกเข้าสู่ถนนสายหนองเรือ - บ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางจากหนองเรือ - ตำบลบ้านเม็ง ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้าฝ้าย,ผ้าถุงผ้าฝ้าย

สถานที่

1. อบต.บ้านเม็ง
2. วัดป่าภูเม็งทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้าฝ้าย เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าฝ้าย เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เป็นงานฝืมือทอด้วยกี่กระตุก รูปแบบและสีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น