ข้อมูลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยางคำ ได้แยกออกมาจากตำบลจระเข้ จัดตั้งเป็นตำบลยางคำเมื่อปี พ.ศ.2511 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยางคำ หมู่ 2 บ้านยางคำ หมู่ 3 บ้านหนองหว้า หมู่ 4 บ้านดอนแขม หมู่ 5 บ้านนางิ้ว หมู่ 6 บ้านดอนคอม หมู่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ 9 บ้านหนองนาวงษ์ หมู่ 10 บ้านหนองแดง หมู่ 11 บ้านแดงน้อย หมู่ 12 บ้านนางิ้ว หมู่ 13 บ้านยางคำ หมู่ 14 บ้านยางคำ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา มีพื้นที่ติดต่อเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรมจักสาน รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ตำบลยางคำตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ออกจากจังหวัดขอนแก่นตามถนนสายมะลิวัลย์ ถึงทางแยกดอนโมง ระยะทาง 35 กิโลเมตร จากทางแยกดอนโมงถึงสถานที่ตั้งกลุ่ม ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยทางลาดยางตลอดเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

จักสานกระติบข้าว

สถานที่

1. ดอนแท่น
2. วัดสวรรค์คงคา
3. ลำห้วยยาง ช่องคำบอน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์กระติบไม้ไผ่ สานด้วยความประณีต ลวดลายสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
2 ปิ่นโตทรางรี ปิ่นโตทรางรี
3 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่

สินค้าโอทอป ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น