ข้อมูลตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนทองเป็นตำบลที่ตั้งมานานแล้วประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา โดยราษฎรที่พากันอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่4 และบ้านสระพังข่า หมู่ที่ 5 เป็นครั้งแรกเนื่องจากสภาพพื้นที่บ้านภูมูลเบ้าและบ้านสระพังข่า อยู่ใกล้แหล่งน้ำ คือบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ในปัจจุบันและมีลำห้วยไหลผ่าน ซึ่งเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมท ทำนา ทำไร่ ต่อมาจำนวนคนมากขึ้นและครอบครัวได้ขยายเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ประกอบอาชีพเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงได้ขยับขยายครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานใหม่โดยอยู่ใกล้ๆกับละแวกหมู่บ้านเดิม จนในปัจจุบัน ตำบบโนนทอง มีจำนวน 21 หมู่บ้าน แต่เป็นอยู่บ้านที่อยู่ใกล้กัน โดยแต่ละหมู่บ้านห่างกันไม่เกิน 3 กิโลเมตร โดยส่วนมากหมู่บ้านอยู่ติดกับเป็นชุมชนใหญ่ ส่วนหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ก็คือหมู่บ้านดิมที่มีขนาดใหญ่ จึงขอแยกจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเพื่อสะดวกในด้านการปกครอง

พื้นที่

ตำบลโนนทอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 99.48 ตร.กม. ภูมิประเทศพื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ราบ สู่ลำน้ำเชินทางทิศตะวันออกของตำบล แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยลำห้วยและลำน้ำ จำนวน 8 สาย มีสระน้ำ หนองน้ำ บึง ประมาณ 20 แห่ง กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในตำบล และมีพื้นที่ป่าสงวนจำนวน 1 แห่ง เป็นพื้นที่สำหรับหาอาหารจากป่าและพื้นที่ใช้เลี้ยงโค กระบือ ของหมู่บ้านที่อยู่รอบๆป่า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาชุมแสง ต.สงเปือย ต.หนองกุงธนสาร และต.กุดขอนแก่น อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนทัน ต.หนองเรือ และ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง และทอผ้า

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน 18 แห่ง ใช้บริการได้ทั่วถึงทั้ง 21 หมู่บ้าน
- มีบริการที่ทำการไปรษณีย์ (สาขาย่อย) จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนทอง หมู่10
- มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลโนนทอง ตั้งอยู่ถนนกุดฉิม-ภูเวียง ก่อนจะถึงถนนกุดฉิม-ภูเวียง จะมีสามแยก เรียกว่าสามแยกภูเวียง ถนนเส้นตรงที่ตัดกับกุดฉิม-ภูเวียง คือถนนมะลิวัลย์ ถ้าตรงไปทางทิศตะวันตก ไปอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น ถ้าตรงไปทางทิศตะวันออกไปอำเภอหนองเรือ อำเภอบานฝาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นตำบลโนนทอง ห่างจากสามแยกภูเวียงประมาณ 3 กิโลเมตร และมีรถโดยสารวิ่งประจำทาง สาย ขอนแก่นถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รกโดยสารวิ่งเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น