ข้อมูลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดกว้าง แยกออกจากตำบลโนนทัน อำเภอภูเวียง เมื่อปี พ.ศ.2496 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 บ้านโคกสูง หมู่ 3 บ้านขนวน หมู่ 4 บ้านกุดกว้าง หมู่ 5 บ้านโนนดู่ หมู่ 6 บ้านโคกกลาง หมู่ 7 บ้านหนองโก หมู่ 8 บ้านสำราญหินลาด หมู่ 9 บ้านบะยาว หมู่ 10 บ้านโนนฟันเรือ หมู่ 11 บ้านหนองตาไก้ หมู่ 12 บ้าน กม.52 หมู่ 13 บ้านโนนสะทอน หมู่ 14 บ้านหนองดินกี่ หมู่ 15 บ้านหนองกุง หมู่ 16 บ้านโนนสง่า หมู่ 17 บ้านขนวนนคร หมู่ 18 บ้านหนองแวง หมู่ 19 บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ 20 บ้านโนฟันเรือ หมู่ 21 บ้านหนองไผ่พัฒนา

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินปนทราย มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือหนองแปน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสะอาด และ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเรือ และ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดขอนแก่น ตามถนนมะลิวัลย์ เข้าเขตตำบลกุดกว้าง ระยะทาง กม.ที่ 47 ถึง กม.ที่ 61

ผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้าสำเร็จรูป-สุราแช่

สถานที่

1. หนองแปน
2. ลำน้ำเซิน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุราแช่ ผลิตภัณฑ์สุราแช่ ประเภทไวน์กระชายดำ, สาโท
2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป เย็บด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น เสื้อเชิ้ตฮาวาย เสื้อคอกลม เสื้อแขนในตัว ชุดนอน เสื้อคอกระเช้า ชุดกางเกงขาสั้น เสื้อแขนสามส่วน

สินค้าโอทอป ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น