ข้อมูลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านผือ ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นตำบลบ้านผือเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยแยกออกมาจากตำบลบ้านกง ขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีหมู่บ้านขณะนั้น 11 หมู่บ้าน หลังจากนั้นปี พ.ศ.2524 ทางราชการได้แบ่งแยกหมู่บ้านภูเขาวงศ์ บ้านแก่งศิลา บ้านโนนสว่าง 3 หมู่บ้าน พร้อมกันแยกไปขึ้นอยู่กับอำเภออุบลรัตน์ เพราะว่าทั้งสามหมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอมาก และทางคมนาคมไม่สะดวก ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านผือพัฒนา และบ้านโพธิ์ตาก รวมเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 32 ตร.กม. หรือประมาณ 20,062.50 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 2 % เป็นที่สูงมาจากด้านทิศตะวันออก ตามแนวทิวเขาภูพานคำ ในระดับความสูง 250-290 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลาดต่ำลงมาทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะความลาดชันเป็นขั้นบันได น้ำจะไหลจากด้านทิศตะวันออก จากเขตป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ ภูพานคำ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ผ่านเข้าสู่ลำห้วยและไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ลักษณะการตั้งบ้านเรือ อยู่เป็นกระจุกรวมกันเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัว และ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก ทำประมงน้ำจืด และรับจ้างทั้วไป

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

เส้นทางจากอำเภอหนองเรือใช้ถนนมะลิวัลย์ สาย 202 ถึงตลาดดอนโมง ผ่านตำบลบ้านกง ระยะทาง 14 กิโลเมตร ถ้าเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น ใช้ถนนมะลิวัลย์ถึงตลาดดอนโมง ระยะทาง 38 กิโลเมตร และสามารถเดินทางจากอำเภออุบลรัตน์ตามถนนสายท่าเรือ - ดอนโมง ถึงตำบลบ้านผือ ระยะทาง 19 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปอาหาร

สถานที่

1. เขื่อนอุบลรัตน์
2. ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้
3. หาดหินกองหนองเรือ
4. ฝายพญานาค
5. ถ้ำฝามือแดง
6. ถ้ำเจีย
7. วัดป่ารัตนสามัคคี
8. วัดสิงห์ทอง
9. กุดตั้งไหม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้า อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านผือส่วนหนึ่ง และเป็นบริเวณที่ชาวบประมงบนแพยกยอจับปลากัน
2 หินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ครอบคลุมพื้นที่ป่าในเขตหลายอำเภอ รวมทั้งตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ บนอุทยานแห่งชาติน้ำพองจะมีสถานที่ที่มีความสวยงามหลายแห่ง และมีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่มีรูปร่างแปลกแตกต่างกันไป ใช้เป็นสถานที่พักตั้งแคมป์ได้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลายอ ผลิตภัณฑ์ปลายอ ผลิตจากปลากราย มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 ปลาส้ม ปลาส้ม
3 มาลัยสบู่หอม มาลัยสบู่หอม
4 ส้มปลาตอง ส้มปลาดอง เนื้อขาวนุ่ม ห่อใบตองเพื่อความหอมแบบธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น