ข้อมูลตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชุมแพ เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบล ของอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมขึ้นกับอำเภอภูเวียงและต่อมาได้แยกออกจากอำเภอภูเวียงเป็นอำเภอชุมแพ ในพื้นที่ตำบลชุมแพ มีหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่โนนเมือง ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนาและเลี้ยงสัตว์ ตำบลชุมแพมีแหล่งน้ำคือลำน้ำเชิญ และมีระบบชลประทานที่ทำให้ราษฎรทำการเกษตรตลอดปี

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชุมแพประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 86 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และ ต.โนนคุณ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,201 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 46 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอสู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เส้นทางบ้านชุมแพ - บ้านนาดอกไม้ ระยะทางประมาณ 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าฝ้าย, ขนมจีนอบแห้ง

สถานที่

1) สถานโบราณโนนเมือง
2) เขื่อนพระราชดำริลำน้ำเชิญ

โรงแรม
1 ควีนส์ โฮเต็ล 207 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร : 0 4331 1320 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 350 บาท
2 ชีวิน พาเลซ โฮเต็ล 33 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร : 0 4331 1577-8 จำนวนที่พัก 62 ห้อง, ราคา 200 - 600 บาท
3 สุขสันต์ โฮเต็ล 104-107 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร : 0 4331 1125, 0 4331 1143 จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 200 บาท
4 สุขใจ โฮเต็ล 816/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร : 0 4331 1221 จำนวนที่พัก 28 ห้อง, ราคา 120 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมจีนอบแห้ง ขนมจีนอบแห้ง
2 ปลาร้าบองสุก อร่อย ถูกหลักอนามัย เก็บรักษาได้ยาวนาน
3 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่,ต้นหมาก ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่,ต้นหมาก
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย (คุณอ้วน)
6 ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้ายแล้วนำมาถักทอให้เป็นผืน

สินค้าโอทอป ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น