ข้อมูลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิม ต.โนนหัน เป็นตำบลขึ้นตรงต่อ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2489 ต.ชุมแพ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อ.ชุมแพ ต.โนนหัน จึงเป็นตำบลหนึ่งของ อ.ชุมแพ เป็นต้นมา เนื่องจาก ต.โนนหันเป็นตำบลขนาดใหญ่ มีความเจริญขึ้นตามลำดับ จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลต่าง ๆ 4 ตำบล ดังนี้
1.ต.โนนหัน
2. ต.โนนคอม
3. ต.หนองนาทุม
4. ต.โนนสะอาด

พื้นที่

อบต.โนนหัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อ.ชุมแพ อยู่ห่างจากอำเภอ 14 กม. และห่างจาก จ.ขอนแก่น ประมาณ 94 กม. โดยมีถนนมะลิวัลย์เป็นเส้นทางคมนาคม ติดต่อ อำเภอ จังหวัด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองไผ่ และ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

โดยรถยนต์โดยสารประจำทางสายขอนแก่น - เมืองเลย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอด้วยกี่กระตุก

สถานที่

1. วัดอัมพวัน
2. หัวภูดิน (สถานที่ท่องเที่ยว)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หัวภูดิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งศาสนสถานที่ชาว ต.โนนหันภูมิใจในเอกลักษณ์ของตำบล มีลักษณะเป็นหินสูง ซึ่งมีพระพุทธรูปปูนปั้น ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวตำบลโนนหันจะมีงานยิ่งใหญ่ คือ แห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงปู่พระครูเหล็ก โดยเริ่มแห่งพระครูเหล็กจากแหล่งท่องเที่ยวหัวภูดิน เข้ามายังหมู่บ้านภายในตำบล เพื่อทำการสรงน้ำพระ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาว ต.โนนหัน
2 หัวภูดิน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้าฝ้าย (กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย) ผ้าขาวม้าฝ้าย (กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย)
2 ผ้าทอด้วยกี่กระตุก มีหลายประเภท มีทั้ง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าลายยกดอก ฯลฯ มีความปราณีต สวยงาม
3 สมุนไพรอบและอาบตัว บรรเทาอาการเจ็บ ปวด บวม ให้ดีขึ้น

สินค้าโอทอป ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ ขอนแก่น