ข้อมูลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.นาหนองทุ่ม เมื่อก่นอขึ้นกับ ต.โนนหัน แยกออกจาก ต.โนนหัน เมื่อปี พ.ศ.2506 มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีนายภู แพงไทย เป็นกำนันตำบลคนแรก และได้มีการขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จนเป้น 17 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2531 จึงได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ต.นาหนองทุ่ม และ ต.หนองเขียด

พื้นที่

เป็นที่ราบดอนตื้น ตอนใต้ของตำบลซึ่งใช้ในการทำนา มีที่ราบสูงบ้านเล็กน้อย ในตอนเหนือของตำบล มีภูเขามากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของตำบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูห่าน และ ต.ดงล่าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยม่วง ต.ภูยาม่าน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,354 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสาย ขอนแก่น - เลย จาก บขส. อ.ชุมแพ และรถโดยสาร สายชุมแพ - ผานกเค้า จาก บขส. อ.ชุมแพ ระยะทาง 23 กม. อัตราค่าโดยสาร 10 บาท

ผลิตภัณฑ์

น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

สถานที่

1. ถ้ำพระยานคราช
2. ถ้ำปู่หลุบ
3. อบต.
4. สถานีอนามัย
5. วัดอุดมราษฎรประดิษฐ์
6. ถ้ำผาพวง
7. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
8. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำพญานาคราช ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจาก อบต.นาหนองทุ่ม ระยะทางประมาณ 29 กม. เป็นถนนลูกรัง แล้วเดินทางเท้าขึ้นไปยังถ้ำ ระยะทางประมาณ 500 เมตร และผู้จะเข้าไปเที่ยวในถ้ำจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างไปด้วย เนื่องจากในถ้ำมืดมาก
2 น้ำตกพลาญทอง เดินทางโดยรถส่วนบุคคล จาก อบต.นาหนองทุ่ม ถึง น้ำตกพลาญทอง ระยะทางประมาณ 11 กม. เป็นถนนลาดยางเข้าถึงบริเวณน้ำตก
3 ถ้ำพญานาคราช

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำฝรั่ง น้ำกระเจี๊ยบ ไวน์กระเจี๊ยบ ข้าวหมาก มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม

สินค้าโอทอป ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ขอนแก่น