ข้อมูลตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เดิมมีราษฎรกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาจากบ้านชุมแพ อ.ชุมแพ เมื่อปี พ.ศ.3469 ตั้งถิ่นฐาน ทำไร่ทำนา เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนมีชุมชนใหญ่ขึ้น และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2474 และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวังหินลาด เพราะมีลำห้วยธรรมชาติ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บาน ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และบริเวณลำห้วยแห่งนี้ลึก และกว้างกว่าลำห้วยทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่หินลาดเป็นวังน้ำใสสะอาด สามารถดื่มกินได้ และมีหินธรรมชาติลาดตัดลำห้วย เป็นฝายกั้นทำให้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านวังหินลาด และได้ยกฐานะเป้น ต.วังหินลาดเมื่อปี พ.ศ.2528

พื้นที่

ต.วังหินลาด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบลของ อ.ชุมแพ อยู่ห่างจาก อ.ชุมแพ ประมาณ 10 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาภูเวียง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
- มีตู้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะยังขาด 3 หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10

การเดินทาง

ทางรถยนต์สายชุมแพ - สีชมพู อยู่ห่างจาก อ.ชุมแพ ประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

สินค้าโอทอป ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น