ข้อมูลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสีชมพู จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2501 เริ่มแรกขึ้นตรงต่ออำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่ออำเภอสีชมพูแยกการปกครองออกจากอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ.2508 จึงขึ้นต่ออำเภอสีชมพู มีเนื้อที่ทั้งหมด 52.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,006 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นทางภาคอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพ จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ใช้พื้นที่ในการทำนา ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ มีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน เช่น ลำน้ำพอง ห้วยทรายขาว ห้วยสายหนัง ห้วยหลัว จึงมีสภาพพื้นที่จึงเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังเพิ่ม อ.สีชพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดธาตุ กิ่ง อ.หนองนาดำ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม , ผ้าฝ้าย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,741 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ - อุดรธานีระยะทางจากอำเภอ - ตำบล ประมาณ 3 กิโลเมตร มีรถประจำทางและรถรับจ้างวิ่งผ่าน เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1) ที่ทำการ อบต.
2) ลำน้ำพอง
3) สถานีอนามัยตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ลำน้ำพอง เป็นลำน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งน้ำในการเกษตรของตำบลสีชมพู อยู่ทางด้านทิศเหนือของตำบล เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอสีชมพู กับอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี

ร้านอาหาร
1 ครัวทรงศรี 153 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม โทร.043-399127 อาหารจานเดียว , อาหารตามสั่ง , อาหารชุด , โต๊ะจีน
2 ทักษิณโภชนา 254/1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม โทร.043-399189 อาหารจานเดียว , อาหารตามสั่ง , อาหารชุด , โต๊ะจีน
3 สมพงษ์ฟาร์ม 232 หมู่ที่ 11 ตำบลวังเพิ่ม โทร.043-399454 ส้มตำ ไก่ย่าง ต้มเนื้อ ลาบ แจ่วฮ้อน ปลาเผา กุ้งเผา ต้มยำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยมือ มีผ้าพื้น ผ้าลายประดิษฐ์ โดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู ขอนแก่น