ข้อมูลตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีสุข ตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2451 โดยขึ้นอยู่กับอำเภอชุมแพในสมัยนั้น และหลังจากนั้นในปี พ.ศ.2509 ได้มีการแยกอำเภอขึ้น คืออำเภอสีชมพู จึงได้ทำการย้ายตำบลศรีสุขให้ไปขึ้นกับอำเภอสีชมพูในปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 13 หมู่บ้าน ในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาไทยอีสาน ประกอบอาชีพหลักในการทำนาเป็นส่วนใหญ่

พื้นที่

ตำบลศรีสุข ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสีชมพูไปทางทิศใต้ใน ระยะทาง 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นเป็นระยะทาง 105 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนี่ยว อุ้มน้ำได้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแดง ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาภูเวียง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ขายข้าวหลาม ปลูกถั่งลิสง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,154 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 863 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.90 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดขอนแก่น สามารถใช้เส้นทาง ถนนมะลิวัลย์ จากขอนแก่น-อำเภอชุมแพ ระยะทาง 82 กิโลเมตร พอถึงอำเภอชุมแพสีแยกไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน สายชุมแพ-หนองบัวลำภู จะเข้าสู่ตำบลศรีสุข ระยะทาง 26 กิโลเมตร ถึงตำบลศรีสุข

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าย้อมสีธรรมชาติ-ข้าวหลาม

สถานที่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.ศูนย์สาธิตการตลาด
3.องค์การบริหารส่วนตำบล
4.ที่จำหน่ายผลผลิต(ตลาดแลง หรือลานค้าชุมชน)
5.ชลประทานท้วยล้อมไผ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหลาม เป็นการนำข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารพิเศษ โดยการผสมน้ำตาล และกะทิ เพื่อให้มีรสชาติอร่อยมากขึ้น
2 ทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ เป็นของฝาก เช่น ผ้าถุงมัดหมี่ ตัดเสื้อ กระเป๋า
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู ขอนแก่น