ข้อมูลตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ช่วงประมาณปี พ.ศ.2460 มีชาวบ้านหนองนาหมื่อนใกล้กับเทือกเขาภูเวียง โดยมีนายตัน ระหินร่องเป็นหัวหน้า ได้เดินทางมากับเพื่อน 8 คน โดยมุ่งหน้าเดินทางมาทางทิศตะวันตกของบ้านเดิมพอมาถึงจุดที่เหมาะสมที่จะตั้งบ้านใหม่ (ห่างจากหมู่บ้านเดิม 4 กิโลเมตร) จึงได้มาทำการเสี่ยงทาย ว่าหากที่แห่งนั้เมื่อตั้งหมู่บ้านแล้วอยู่เย็นเป็นสุขขอให้น้ำในบ่อขุดมีรสจืดหรือจาง หากไม่อยู่เย็นเป็นสุขขอให้น้ำในบ่อมีรสเค็ม หรือเปรี้ยว ปรากฎว่า เมื่อนายตัน ดื่มน้ำในบ่อมีรสจืดจาง จึงได้เห็นพ้องต้องกันตั้งบ้านเรือน ณ ที่แห่งนี้และตั้งชื่อว่า บ้านน้ำจาง ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านนาจาน จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับความสูงประมาณ 200-280 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาภูเวียงล้อมรอบ ทิศเหนือติดมีห้วยทรายขาวเป็นเส้นแบ่งการปกครองกับตำบลซำยาง มีพื้นที่ทั้งหมด 77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศหนือ ติดกับ ต.หนองแดง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาภูเวียง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ซำยาง และ ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไม้กวาดดอกหญ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,049 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.ถนนมะลิวัลย์จากจังหวัดขอนแก่น-อำเภอชุมแพ มีรถประจำทาง (ธรรมดา-ปรับอากาศ) ระยะทางจังหวัดขอนแก่น-อำเภอชุมแพ 82 กิโลเมตร
2.ถนนสายชุมแพ-อุดรธานี มีรถประจำทาง (ธรรมดา-ปรับอากาศ) ระยะทางจากอำเภอชุมแพ-ตำบลหนองแดง ระยะทาง 14 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.นาจาน
2.สถานีอนามัยบ้านสี่แยกโนนหัวนา และสถานีอนามัยบ้านนาจาน
3.วัดศรีแก้วพัฒนาราม
4.วัดป่าชัยวัน
5.โรงเรียนนาจานศึกษา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาดอกหณ้า
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า ทำความสะอาดได้ดี แข็งแรงทนทาน
4 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น