ข้อมูลตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูห่าน แยกการปกครองออกจากตำบลซำยาง เมื่อปี 2535 แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ห่างจากอำเภอสีชมพู 29 กม. ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 105 กม.

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วย 3 สายใช้ในการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 983 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 17 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การสัญจรไปมา ใช้เส้นทาง 3 สาย คือ ถนนสายมะลิวัลย์จากจังหวัดขอนแก่น - อำเภอชุมแพ ระยะทาง 82 กม. สายชุมแพ - อุดรธานี ถึงแยกบ้านท่าช้าง ระยะทาง 13 กม. และสาย รพช. จากแยกท่าช้างถึงตำบลภูห่าน ระยะทาง 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

เหยือกไม้ไผ่

สถานที่

1) โรงเรียน 4 แห่ง
2) วัด 7 แห่ง
3) สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
4) สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจาน มีฟองมาก กลิ่นหอม ราคาถูก ล้างจานได้สะอาด
2 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
3 เหยือกไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ไผ่ เป็นภาชนะสำหรับใช้น้ำ

สินค้าโอทอป ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น