ข้อมูลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า "บ้านหนองแวง" เมื่อจัดตั้งเป็นตำบลจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบล "วังชัย" เมื่อประมาณกว่า 100 ปีที่ผ่านมา

พื้นที่

เป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วม ดินในบริเวณนี้ส่วนมาเป็นดินทราย ซึ่งเหมาะในการปลูกข้าวเหนียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ม่วงหวาน ต.กุดน้ำใส และ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง ทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,559 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

รถยนต์ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 445 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วมุ่งหน้าตรงไปเข้าสู่ อ.น้ำพอง เมื่อเข้าสู่ ต.น้ำพองจะมีทางแยกขวามือเข้าสู่ ต.วังชัย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย-ดีเด่นปี 39 และ เห็ดนางฟ้า,เห็ดขอนขาว

สถานที่

1.อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว
2.วัดชัยศรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายบ้านวังชัย หมู่ที่ 1 เป็นผ้าฝ้ายแบบพื้นบ้าน มีฝีมือการทอที่ประณีตและสวยงาม
2 เห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้าของทางกลุ่มจะมีขนาดที่ใหญ่ เพาะเลี้ยงในโรงเพาะที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ผลผลิตที่ได้จะถูกนำส่งไปจำหน่ายในตัวอำเภอ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น