ข้อมูลตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมที มีหนองน้ำขนาดใหญ่บริเวณบ้านหนองกุง หมู่10 ปัจจุบัน มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน ต่อมามีพ่อแหล่ ศรีชาติ ได้อพยพพร้อมลูกหลานมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบบริเวณหนองน้ำใช้เป็นแหล่งอุปโภค-บริโภค ในเวลาต่อมาได้มีคนจีนมาจนประเทศจีนได้เข้ามาค้าขายทำให้มีความเจริญเติบโต กลายเป็นตลาด-ร้านค้า ได้เรียกว่า ตลาดหนองกุง

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ เป็นเนินเขาและที่ราบบางส่วนใช้เป็นพื้นที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย สภาพอากาศ ร้อนชื้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำพอง และ ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พังทุย และ ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ทำไร่อ้อย ปลูกแตง

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รถรับจ้าง มีความสะดวกสบาย

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดิน ขอนแก่น ถึง อำเภอกระนวน ระยะทางจาก จ.ขอนแก่น ถึงหน้าโรงพยาบาล ประมาณ 36 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าเส้นทางไปอำภอกระนวน อีก 10 กิโลเมตร ถึง ต.หนองกุง ส่วนการเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีรถไฟขอนแก่น ถึงสถานนีอำเภอน้ำพองเลย

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

สถานที่

1.วัดบ้านหนองกุง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ยาหม่องน้ำ มีกลิ่นหอมใช้ทาแก้ลมดมแก้หวัด
2 เสื่อกก เสื่อกก ใช้ปูพื้นสำหรับนั่งนอน แข็งแรงทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น