ข้อมูลตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบัวใหญ่ ตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี ชาวตำบลบัวใหญ่ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมหาสารคาม เพื่อมาหาแหล่งทำกิน มาพบหนองน้ำใหญ่ มีบัวมากมายเรียกว่าหนองบัว เห็นว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งรกรากทำมาหากิน โดยหมู่บ้านแรกที่มาตั้งขึ้นคือหมู่บ้านบัวใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณรอบๆหนองบัว ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง และราบลุ่มสลับกัน สูงกันระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 100-200 เมตร ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,641 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 27 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลบัวใหญ่ห่างจากตัวอำเภอน้ำพอง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเส้นทางติดต่ออำเภอ 2 เส้นทาง เป็นถนนลาดยางทั้ง 2 เส้นทาง โดยทั่วไปนิยมเดินทางโดยเส้นทางถนนผ่านพื้นที่ตำบลทรายมูล ไปยังอำเภออีกเส้นทางหนึ่ง คือ ถนนเลียบคลองชลประทานผ่านพื้นที่ตำบลทรายมูลไปยังอำเภอ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่ม-ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์

สถานที่

1.กู่ประภาชัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 กู่ประภาชัย (กู่บ้านนาคำน้อย) กู่ประภาชัย หรือบางคนเรียกว่ากู่บ้านนาคำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนาคำน้อย หมู่1,15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 57 กิโลเมตร การเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกันกับพระธาตุขามแก่น โดยตรงต่อไปก่อนถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำจากลำน้ำพองเลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวาสะพานเข้าหมู่บ้านนาคำน้อยก็จะถึงที่ตั้งกู่ประภาชัยซึ่งอยู่ภายในวัดบ้านนาคำน้อย
2 กู่ประภาชัย เป็นสภาปัตยกรรมของขอม ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1720-1780) สภาพปัจจุบันสลักหักพังลงมาก แต่ได้รับการดูแลรักษาจากวัดและชุมชนเป็นอย่างดี เป็นโบราณสถานที่น่าศึกษาและไปสักการะบูชา มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ มีหินก้อนใหญ่ที่ถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์วางไว้บนแท่นที่ทำขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมาสักการะบูชา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ อาทิเช่น - เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่นตะกร้า ถาดวางผลไม้ ที่รองกระถางต้นไม้ - เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เช่น แจกัน บ้านจำลอง รถมอเตอร์ไซด์จำลอง เกวียนจำลอง ฯลฯ
3 ผ้าห่ม เป็นผ้าห่มเนื้อนุ่ม ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ ใช้ห่มในฤดูหนาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

สินค้าโอทอป ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น