ข้อมูลตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2028 คณะผู้ก่อตั้งครั้งแรก ประกอบด้วย พ่อใหญ่-พระเทพ,พ่อใหญ่ปู่ซัพ พ่อใหญ่แสนทำ และพ่อใหญ่เชียงงาน เดิมอยู่ที่เมืองสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้อพยพครอบครัวมาอยู่ที่บ้านกุดทิงปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านโนน กิ่งอำเภอชำสูง จ.ขอนแก่น ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งมาพบองค์พระธาตุเก่าแก่ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา จึงได้ตัดสินใจปักหลักสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ๆองค์พระธาตุ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของหมู่บ้านขาม

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงบางส่วน มีเนื้อที่ 27,291 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโนน กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,989 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,785 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เดินทางโดยรถยนต์ จากที่ว่าการอำเภอน้ำพอง ถึงตำบลบ้านขาม (วัดเจติยภูมิ) ระยะทาง 24 กม.
- เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามถนนสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เลี้ยวซ้ายที่หลักกิโลเมตรที่ 12 บ้านโคกสี ประมาณ 30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาร้าบอง ปลาร้า พริกป่น

สถานที่

1.พระธาตุขามแก่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุขามแก่น เป็นเจดีย์สำคัญและเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปตามถนนขอนแก่น-ยางตลาด เลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านพรหมนิมิตร อำเภอเมืองขอนแก่น ประมาณ 15 กม. เป็นเจดีย์สำคัญที่รู้จักกันดีแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ไม่ปรากฎอายุการสร้างที่แน่นอน
2 พระธาตุขามแก่น พระธาตุขามแก่น มีลักษณะเป็นพระธาตุเจดีย์ (ตามลักษณะเจดีย์สี่แบบ คือพระธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ และอุเทสิกเจดีย์) จัดอยู่ในกลุ่มพระธาตุฐานต่ำแบบพื้นบ้านบริเสุทธิ์ ได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์ในสมัยต่อมาจนมีรูปแบบและทรวดทรงที่แปลกออกไป ปัจจุบันพระธาตุขามแก่นมีลักษณะประกอบด้วย ฐานบัวคว่ำสองชั้น ลักษณะโค้งบย้วยเหนือขึ้นไปเป็นบัลลังค์ ต่อด้วยเรือธาตุและยอดธาตุซึ่งย่อมุมกลีบมะเฟือง จากนั้นจึงเป็นส่วนปลียอดและฉัตร
3 พระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่นและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในทุกๆปี จะมีงานนมัสการพระธาตุขามแก่นในวันเพ็ญเดือนหก เพื่อเฉลิมฉลององค์พระธาตุ และให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุ และให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้าบอง ปลาร้า พริกป่น อร่อย สะอาด สุก ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น