ข้อมูลตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2028 คณะผู้ก่อตั้งครั้งแรก ประกอบด้วย พ่อใหญ่-พระเทพ,พ่อใหญ่ปู่ซัพ พ่อใหญ่แสนทำ และพ่อใหญ่เชียงงาน เดิมอยู่ที่เมืองสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้อพยพครอบครัวมาอยู่ที่บ้านกุดทิงปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านโนน กิ่งอำเภอชำสูง จ.ขอนแก่น ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งมาพบองค์พระธาตุเก่าแก่ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา จึงได้ตัดสินใจปักหลักสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ๆองค์พระธาตุ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของหมู่บ้านขาม

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงบางส่วน มีเนื้อที่ 27,291 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโนน กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,989 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,785 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เดินทางโดยรถยนต์ จากที่ว่าการอำเภอน้ำพอง ถึงตำบลบ้านขาม (วัดเจติยภูมิ) ระยะทาง 24 กม.
- เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามถนนสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เลี้ยวซ้ายที่หลักกิโลเมตรที่ 12 บ้านโคกสี ประมาณ 30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาร้าบอง ปลาร้า พริกป่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น