ข้อมูลตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบัวเงินตั้งเมื่อประมาณ 76 ปีมาแล้ว มีหมู่บ้านในเขตตำบล จนถึงปัจจุบัน จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยมีบ้านเพี้ยฟานเป็นจุดกึ่งกลางของตำบล

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำพอง ประมาณ 19 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มผสมดอน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 112.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 70,187 ไร่ เป็นเนื้อที่การเกษตร 36,086 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นที่สาธารณะและป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวนาคำ ต.บ้านฝาง ต.หนองโน และ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พังทุย อ.น้ำพอง และ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย มันสำประหลัง แตงโม แตงไทย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,990 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 17 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสู่ตำบลเดินทางตามถนนมิตรภาพสายขอนแก่น-กระนวน จากอำเภอน้ำพอง ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย มีรถยนต์โดยสารประจำทาง ขอนแก่น-กระนวน และรถสองแถวเล็กจากตลาดหนองกุงถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เครื่องนอน-น้ำผึ้ง

สถานที่

1.โรงเรียน 10 แห่ง
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก 6 แห่ง
3.วัด/สำนักสงฆ์ 15 แห่ง
4.สถานีอนามัย 2 แห่ง
5. ค่ายทหาร 2 แห่ง
6. ป้อมตำรวจ 1 แห่ง
7.หอเกียรติยศรัฐบุรุษ เปรม ติณสูลานนท์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผึ้ง น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ
2 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
3 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม แชมพูล้างรถ น้ำยาล้างจาน
4 อุปกรณ์เครื่องนอน ได้แก่ ที่นอนปิคนิค ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หมอน เบาะนอนสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล และผ้ากันเปื้อน

สินค้าโอทอป ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น