ข้อมูลตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พ่อแสนศาลาเดิมมีภูมิลำเนาที่บ้านขามใหญ่ พ่อแสนศาลเป็นครวญช้างเพื่อตระเวนคล้องช้างป่านำมาฝึกเป็นช้างบ้านเพื่อใช้งานพ่อแสนศาลามีญาติชื่อพ่อเมืองแมน ได้มาคล้องช้างในเขตป่าห้วยเสียวติดกับป่าเขาสวนกวางและป่าดงมูล ได้ช้างป่ากลับไปบ้านขามหลายเชือกได้มาหยุดพักที่บริเวณกุดพังทุยในปัจจุบัน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารธรรมชาติ หนองน้ำบริเวณนี้เรียกว่ากุด วันหนึ่งพ่อแสนศาลาได้นำช้างกินหญ้าซึ่งเป็นช้างตัวเมีย(ช้างพัง) หางด้วน (ห่างทุย) ช้างพังเกิดเชือกพันขาตกกลิ้งหนองน้ำกุดกลางตายเรียกว่า "บ้านกุดพังทุย"

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบบางส่วน และเป็นเนินเขา พื้นที่ใช้เป็นที่ทำกิน และอาศัยอากาศร้อนชื้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองคุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,320 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 13 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น-เดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดขอนแก่น ถึงหน้าโรงพยาบาลน้ำพอง ประมาณ 36 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าเส้นทางไปอำเภอกระนวน 16 กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าตำบล เข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด

สถานที่

1.วัดสมศรีบ้านกุดพังทุย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาดดอกหญ้า
2 แชมพูสระผม ทำให้ผมนุ่ม ดกดำ ราคาประหยัด
3 ไม้กวาด ไม้กวาดดอกหญ้ามีความอ่อนนุ่ม นำใช้ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน

สินค้าโอทอป ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น