ข้อมูลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลกุดน้ำใสเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำพองและตำบลม่วงหวาน และเมื่อปี พ.ศ.2524 ได้มีการพิจารณาแยกตำบลออกจากตำบลม่วงหวาน โดยมีจำนวน 10 หมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลกุดน้ำใสมีพื้นที่เป็นเนินสลับกับพื้นราบมีโรงงาน อุตสาหกรรมหลายแห่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ มีลำน้ำพอไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำพอง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 910 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31 ถนนสายมิตรภาพขอนแก่น-อุดรธานี อยู่ห่างจากอำเภอน้ำพอง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์-โต๊ะชุดสนาม

สถานที่

1.วัดเพธาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าจากผักตบชวา กระเป๋าจากผักตบชวา
2 ข้าวเกรียบสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ได่แก่ แหนมสุกร ส้มปลาฟัก ใส้กรอก อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
4 โต๊ะชุดสนาม โต๊ะชุดสนามทำจากไม้ยูคาลิปตัส ไม้จามจุรี 1 ชุด เก้าอี้ 4 ตัว แข็งแรง สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น