ข้อมูลตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชาวตำบลโคกสูง เดิมมีภูมิลำเนาที่บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยบ้านกำพี้เกิดฝนแล้งทำไร่ทำนาไม่ได้ติดต่อกับถึง 7 ปี นายนาม ตาแสงและพรรคพวกจึงคิดหางหาอพยพหาที่ทำเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงรอนแรมออกสืบดูถิ่นต่างๆโดยมุ่งสู่ทางเหนือเสมอ โดยยึดเอาเทือกเขาภูพานคำและลำน้ำพองเป็นหลัก จนมาถึงป่าโคกสูง ซึ่งเป็นป่า โปร่งมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นที่ราบเชิงเขามีป่าไม้ขึ้นงอกงาม จึงได้บอกกล่าวให้ชาวบ้านพี่น้องอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่เหลือป่าไม้ที่สมบูรณ์แล้วเนื่องจากโดยสัมประทานตัดไปหมด พื้นที่จึงเหมาะสำหรับการทำไร่มากกว่าการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ และ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.หวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง และ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ม่วงหวาน และ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน มีประปาครัวเรือน และมีโทรศัพท์ประจำบ้านทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

มี 3 เส้นทาง 1.จากจังหวัดขอนแก่น ผ่านปากทางเขื่อนอุบลรัตน์ 18 กิโลเมตร
2.จากจังหวัดขอนแก่น ผ่านบ้านโสกแต้ อำเภอบ้านฝาง 17 กิโลเมตร
3.จากอำเภออุบลรัตน์ 7 กิโลเมตรโดยถนนสายปากทาง เขื่อน-หนองบัวลำภู

ผลิตภัณฑ์

หวดนึ่งข้าวเหนียว

สถานที่

1.นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
2.ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.ศูนย์ปฎิบัติงานช่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.ศูนย์สวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมวกสุภาพสตรี-บุรุษ หมวกสุภาพสตรี-บุรุษ
2 หวดนึ่งข้าวเหนียว มีลักษณะเป็นหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียว ซึ่งทุกครัวเรือนในภาคอีสานต้องใช้ แข็งแรง ทนทาน
3 หวดนึ่งข้าวเหนียว (คุณจำเนียร) หวดนึ่งข้าวเหนียว

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น