ข้อมูลตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานมาหลายร้อยปี แต่เดิมเป็นพื้นที่ขึ้นต่ออำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นต่อมาได้ตั้งเป็นอำเภออุบลรัตน์และได้ขึ้นตรงต่ออำเภออุบลรัตน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 96 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 60,000 ไร่) พื้นที่เป็นพื้นที่ราบสลับเนินดินขนาดใหญ่เนื่องจากพื้นที่ตำบลอยู่ติดกับเทือกเขาภูพานคำ ทอดยาวตลอดแนวด้านทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ต.ทุ่งโป่ง และ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.โนนสูง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพเสริม หัตถกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง เก็บของป่า

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า มีบริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบ 12 หมู่บ้าน
- ประปา มีน้ำประปาใช้ทั้งตำบล 12 หมู่บ้าน โดยมีทั้งของการประปาส่วนภูมิภาคและกรมอนามัย
- โทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

อาศัยเส้นทาง ทางหลวงจังหวัดขอนแก่น-หนองบัวลำภู โดยทางแยกเข้าพื้นที่ตำบลห่างจากอำเภอ 2 กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตร บริเวณบ้านห้วยทราย หมู่7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

โรงแรม
1 พานคำ รีสอร์ท 26 ม.11 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทร : 0-4321-0071 , 08-1670-8564 , 08-6450-2836 ราคา 200 - 800 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำในเชิงอนุรักษ์
2 หน่อไม้สด หน่อไม้สด

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น