ข้อมูลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เกิดขึ้นเนื่องจากมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากบริเวณที่จัดสร้างเขื่อน โดยการมาจับจองพื้นที่บนที่ราบที่ทางการจัดสรรให้ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุบลรัตน์ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อนนกเขา บ้านพระบาท บ้านท่าเรือ บ้านเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง บ้านโนนจิก บ้านภูคำเบ้า บ้านโนนสวรรค์ บ้านเก่งศิลา บ้านภูเขาวง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสลับกันที่ดอน พื้นที่ไม่สม่ำเสมอ และติดกับภูเขายาวตลอดแนว (ภูเก้า ภูพานคำ) แหล่งน้ำมีเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค เนื่องจากทิศตะวันตกติดต่อกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณกว่า 400 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งโป่ง และ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหว้า และ ต.หนองกุโขน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา ทำสวนและการประมง
อาชีพเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 485 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 21 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดขอนแก่นมีรถโดยสารประจำทางสาย เขื่อนอุบลรัตน์-ขอนแก่น เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 06.00-17.30 น. และรถโดยสารประจำทางสาย ขอนแก่น-หนองบัวลำภู ซึ่งจะวิ่งผ่านตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ตัวรถโดยสารทั้งสองสายมีสีม่วง

ผลิตภัณฑ์

ส้มปลาตอง,ปลาร้าปลาสร้อย,ปลารมควัน

สถานที่

1.เขื่อนอุบลรัตน์
2.หาดบางแสน(สอง)
3.หลวงพ่อพระใหญ่ วัดพระบาทภูพานคำ
4.ท่าปลา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยแหล่งน้ำแห่งแรกของภาคอีสาน ขนาดความยาว 800 เมตร สันเขื่อนสูง 188.10 เมตร กว้าง 6 เมตร ฐานกว้าง 125 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุทั้งหมด 2,559 ล้านลูกบาศ์เมตร มีกำลังผลิต 25,200 กิโลวัตต์ พื้นที่อ่างน้ำประมาณ 256,250 ไร่ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2507 สร้างเสร็จ พ.ศ.2509
2 หาดบางแสนสอง เป็นบริเวณหลังเขื่อนอุบลรัตน์ จะเป็นหาดที่สามารถลงเล่นน้ำได้ จึงได้ตั้งชื่อว่า หาดบางแสนสอง บริเวณหาด มีแผลงลอยร้านอาหารประมาณ 32 ร้าน สามารถเลือกรับประทานได้ตามชอบเพราะเพาะทุกร้านผ่านการรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
3 เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานน้อย และภูพานใหญ่ ห่างจากตัวอำเภออุบลรัตน์ประมาณ 1 กม.มีนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 200,000 คน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน
4 วัดพระบาทภูพานคำ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปใหญ่ ปางประทานพร องค์สีขาว ขนาดหน้ากว้าง 18 เมตร สูง 40 เมตร ประดิษฐิ์ฐานเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาภูพานคำ มองเห็นได้จากระยะทางที่ไกล การเดินทางไปสู่วัดมีถนนลาดยางขึ้นไปสู่ยอดเขา หรือเดินขึ้นบันไดที่มีความยาว 515 เมตร (1,049 ขั้น)
5 ท่าปลา เป็นสถานที่ที่สามารถลงเรือของหน่วยงานพัฒนาประมงไปชมทิวทัศน์ในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งหาซื้อปลาสด กุ้งก้ามกรามสดจากชาวประมง เพาะเป็นบริเวณที่ชาวประมงจะนำปลาและสัตน์น้ำที่จับได้จากเขื่อนอุบลรัตน์มาขายทุกวัน

โรงแรม
1 บ้านพักรับรองเขื่อนอุบลรัตน์ 201 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทร : 0 4344 6231, 0 4322 4129 ต่อ 2864, 0 2436 3271-2 จำนวนที่พัก 90 ห้อง, ราคา 400 - 800 บาท
2 สุวัฒน์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนชายเขาภูพานคำ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทร : 043-446007 ราคาห้องพัก 500 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านน้องปลาตอง ตั้งอยู่บริเวณหาดบางแสนสอง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน เมนูจานเด็ดอาหารจากปลาเขื่อน
2 ร้านลุงสมร ตั้งอยู่บริเวณหาดบางแสนสอง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน เมนูจานเด็ดอาหารจากปลาเขื่อน
3 ร้านเกตุทอง ตั้งอยู่บริเวณหาดบางแสนสอง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน เมนูจานเด็ดอาหารจากปลาเขื่อน
4 ร้านเรือนพานคำ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลร อาหารตามสั่ง และปลาเป็นอาหารจานเด็ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนด้านภูมิปัญญาไทย คือ การใช้เนื้อปลาตองแท้ไม่มีเนื้อปลาชนิดอื่นผสม
2 ส้มปลาตอง ส้มปลาตอง
3 ส้มปลาตอง ปลาร้าปลาสร้อย ปลารมควัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปปลาจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติ มีกรรมวิธีที่สุขอนามัย ไม่มีสารเจือปน สะอาด อร่อย มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นส่วนประกอบอาหารของคนภาคอีสาน สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น