ข้อมูลตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยโจด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระนวน ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแสนสุข หมู่ 2 บ้านโสกเสี้ยว หมู่ 3 บ้านห้วยโจด หมู่ 4 บ้านหนองแสง หมู่ 5 บ้านโนนศิลา หมู่ 6 บ้านโป่งแค หมู่ 7 บ้านโนนสัง หมู่ 8 บ้านนาฝาย หมู่ 9 บ้านป่ารัง หมู่ 10 บ้านโคกสะอาด

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วมปนทราย ประชากรรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านโนน กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองกุงใหญ่ และ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว ปลูกแตงโม จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,425 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มี 2 เส้นทาง คือ
1. ถนนลาดยาง ระยะทาง 8 กิโลเมตร
2. ถนนลาดยาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสาน

สถานที่

1. อบต.ห้วยโจด
2. โรงเรียนประถม 6 แห่ง
3. วัด 11 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว ผลิตจากไม้ไผ่ สานด้วยความประณีต สวยงาม เป็นภาชนะสำหรับใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุก มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน ขอนแก่น