ข้อมูลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำอ้อม คนกลุ่มแรกที่อพยพมาอยู่มาจากอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากหนีน้ำท่วม ซึ่งล้นมาจากแม่น้ำชี ซึ่งขณะนั้นยังไม่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ในการกักเก็บน้ำ มีคนบางกลุ่มที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี และเนื่องจากสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านมีน้ำล้อมรอบทุกด้าน ซึ่งภาษาอีสานเรียกคำว่าล้อมรอบว่า อ้อม เพราะเหตุนี้เองจึงใช้ชื่อว่า "ตำบลน้ำอ้อม" ปัจจุบันตำบลน้ำอ้อมอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 2 บ้านตอกเกี้ย หมู่ 3 บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 4 บ้านกุดจาน หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 บ้านหนองซา หมู่ 7 บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 8 บ้านส่างทิพย์

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,197 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอ มี 2 เส้นทาง ได้แก่
1. ทางหลวงจังหวัดสายกระนวน - ยางตลาด ระยะทาง 7 กม.
2. เส้นทางสายบ้านหนองซา - หนองตานา เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบข้าวโพด

สถานที่

1. อบต.น้ำอ้อม

ร้านอาหาร
1 สวนอาหารวังน้ำอ้อ หมู่ 2 บ้านตอกเกี้ย ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 4017 อาหารตามสั่ง
2 สวนอาหารห้วยสายบา หมู่ 1 บ้านน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวโพด มีคุณภาพดี กรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ให้คุณค่าทางอาหารสูง
2 ยาสระผมและครีมนวดผมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ำยาสระผม ผสมด้วยสมุนไพรนานาชนิด เช่น มะกรูด ว่านหางจระเข้ ขมิ้น มีกลิ่นหอม ช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวย ล้างออกง่าย

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน ขอนแก่น