ข้อมูลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านไผ่ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านเกิ้ง อำเภอชนบท ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2482 ได้แยกเขตการปกครองจากอำเภอชนบท เป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่ ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองผือ หมู่ 2 บ้านกุดเป่ง หมู่ 3 บ้านเป้า หมู่ 4 บ้านโนนละม่อม หมู่ 5 บ้านธาตุ หมู่ 6 บ้านป่าแดง หมู่ 7 บ้านโคกสูง หมู่ 8 บ้านทุ่งมน หมู่ 9 บ้านหัวหนองผักแว่น หมู่ 10 บ้านหนองกุง หมู่ 11 บ้านกอบง หมู่ 12 บ้านดอนนาดี หมู่ 13 บ้านทุ่งมน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 32.95 ตร.กม. หรือประมาณ 20,596 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสำราญ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองเพีย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,708 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (สระบุรี - หนองคาย)
2. ทาง รพช.

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

สถานที่

1. อบต.บ้านไผ่
2. สถานีอนามัย
3. วัด/สำนักสงฆ์ 13 แห่ง

โรงแรม
1 ออเร็นจ์ อินน์ 111/2 ม.3 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร : 0-4327-5111 , 0-4327-5307 โทรสาร : 043-274898 ราคา 250 - 450 บาท
2 อินทัช รีสอร์ท 292/1 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร : 0-4337-4950 , 08-6636-4642 ราคา 300-400 บาท
3 เจริญศรัน รีสอร์ท 300 ม.1 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร : 08-9841-4171 , 08-1708-5878 ราคา 300-450 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมบัวหิมะ
2 เตียงนอน
3 ผ้าไหม
4 ชาปอโมโรเฮยะ เครื่องดื่มสมุนไพร ชาปอโมโรเฮยะ
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตจากรังไหมคุณภาพดี ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกฟอร์เก๊ตมีน็อต ฯลฯ
6 นำพริกปลาร้าสมุนไพร นำพริกปลาร้าสมุนไพร
7 ผลิตภัณฑ์เสื้อแจ็คเก็ต ผลิตภัณฑ์เสื้อแจ็คเก็ต

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น