ข้อมูลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมืองมีจำนวน 8 หมู่บ้าน พื้นที่อยู่รอบเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อยู่ห่างจากที่ว่าราชการอำเภอบ้านไผ่ประมาณ 4 กม.

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินไม่อุ้มน้ำ และมีปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดตำบลโคกสำราญ และ ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดตำบลหนองน้ำใส และ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดตำบลภูเหล็ก และ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดตำบลหัวหนอง และ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน รับจ้าง ปลูกพืชผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,338 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทางถนนเจนจบทิศ ถึงที่ทำการ อบต.ในเมือง ระยะทางประมาณ 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ต้นหอมสด , หมูหยอง , ไส้กรอกอีสาน , กุนเชียง

สถานที่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

โรงแรม
1 ชูเจริญ โฮเต็ล 331-3 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร : 0 4327 2126, 0 4327 2214 จำนวนที่พัก 48 ห้อง, ราคา 120 - 250 บาท
2 วันชัย บ้านไผ่ โฮเต็ล 381/1-3 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร : 0 4327 2033, 0 4327 2133 โทรสาร : 0 4327 3123 จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 450 บาท
3 ไฮเวย์ บ้านไผ่ โฮเต็ล 796/12 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร : 0 4337 4996, 0 4337 4994, 0 4337 4995 ราคา 300 - 400 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขี้ผึ้งตราสามดอกพิกุล ขี้ผึ้งตราสามดอกพิกุล
2 ต้นหอม เป็นพืชผักที่ปลูกจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
3 น้ำพริกนรกกุ้ง ใช้กุ้งแห้งล้วน กลิ่นหอม
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
5 สวิงจับยุงและแมลงหวี่ สวิงจับยุงและแมลงหวี่
6 อาหารแปรรูป ไส้กรอกอีสาน หมูหยอง กุนเชียง
7 แหนมหมูแม่ไพบูลย์ แหนมหมูแม่ไพบูลย์

สินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น