ข้อมูลตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองเพีย เป็นตำบลที่เก่าแก่ของอำเภอบ้านไผ่ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2310 พ่อขุนเพี้ยได้นำลูกบ้านอพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ จากอำเภอศรีภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เห็นสภาพเป็นที่เนินล้อมรอบด้วยหนองน้ำมีสัตว์และพืชที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพพอที่จะสร้างเมืองได้จึงให้ราษฎรจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ประกอบกับที่หมู่บ้านมีพระเจ้าใหญ่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว จึงได้ตั้งชื่อตามผู้ที่นำมาคือ บ้านขุนเพีย ต่อมาเรียกเพี้ยน ๆ จึงกลายมาเป็นเมืองขุนเพีย และนาน ๆ เข้าจึงตั้งชื่อว่า "เมืองเพีย"

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เปือยใหญ่ กิ่งอ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวหนอง, บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บุญเรือง และ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,299 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. อบต.เมืองเฟีย
2. สถานีอนามัย
3. วัดมงคลหลวง
4. แก่งละว้า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แก่งละว้า มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ พื้นที่ติดต่อกับตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ และตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชพรรณและสัตว์ปีกนานาชนิด มีธรรมชาติที่สวยงาม

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารชิคาโก้ฟ หมู่ 13 บ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 4 อาหารประเภทปลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้ามัดหมี่
2 ผ้ามัดหมี่
3 ผ้าฝ้ายมัดหมี่
4 ผ้ามัดหมี่
5 ชาเขียวใบหม่อน ชาเขียวใบหม่อน
6 ชาใบหม่อน ตราสามห่วง ชาใบหม่อน ตราสามห่วง
7 ช้างผ้าไหม ช้างผ้าไหม
8 น้ำพริกมีชัย น้ำพริกปลาร้า
9 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย (คุณเทียน)
10 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
11 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และผ้าฝ้าย
12 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
13 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
14 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
15 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
16 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
17 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
18 ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่
19 ผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์) ผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์)
20 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี มีสีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกทั้งมัดหมี่และพื้นเรียบ
21 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
22 เสื้อสูทไหมสำเร็จรูป เสื้อสูทไหมสำเร็จรูป
23 เสื้อไหมสำเร็จรูป เสื้อไหมสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ชาใบหม่อน
ขอนแก่น