ข้อมูลตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านลาน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ประชาชนอพยพมาจากอำเภอพยัคภูมิ จังหวัดมหาสารคาม ชื่อของตำบลในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวมากมาย จึงได้ทำเป็นลานนวดข้าว และผู้คนจึงอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเป็นจำนวนมากขึ้น จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลบ้านลาน" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 53 ตร.กม. หรือประมาณ 20,741 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับคลื่นลอนลาด มีระดับความสูงต่ำจากทิศตะวันออกลงมายังทิศตะวันตก มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,760 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ถนนบ้านไผ่ - บรบือ ระยะทาง 14 กม. เลี้ยวขวาตามสามแยกบ้านไผ่ - หนองสองห้อง ระยะทาง 4 กม. ก็จะเข้าสู่เขตตำบลบ้านลาน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบ,ช้างผ้าไหม

สถานที่

1. อบต.บ้านลาน
2. จิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาคม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 จิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านลาน ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2 จิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาคม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว ผลิตจากต้นกก คุณภาพดี สานด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
2 กล้วยฉาบ กล้วยหลอดสมุนไพร และถั่วทอดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์มีรสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน
3 ขนมข้าวแตน ขนมข้าวแตน
4 ช้างผ้าไหม ช้างผ้าไหม
5 ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น