ข้อมูลตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวหนอง เดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ต้นหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านในตำบล เรียกกันว่า "ชลประทานหัวหนอง" ชาวบ้านจึงนำมาตั้งชื่อว่า "ตำบลหัวหนอง" ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวหนอง หมู่ 2 บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 บ้านหนองนาวัว หมู่ 4 บ้านโนนข่า หมู่ 5 บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ 6 บ้านโนนไผ่

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 24.79 ตร.กม. หรือประมาณ 16,343 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านไผ่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนแดง กิ่งอ.โนนศิลา และ ต.หนองน้ำใส จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 772 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนใช้ติดต่อกับอำเภอ 2 สาย คือ สายมิตรภาพ บ้านไผ่-เมืองพล ของกรมทางหลวง และสายพันไผ่- ชนบท ที่ทำการห่างจากอ.บ้านไผ่ประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.หัวหนอง
2. วัดบูรณสิทธิ์ (พระเจ้าใหญ่ผือบัง)
3. จิตรกรรมฝาผนังวัดสนวนวารีพัฒนาราม
4. วัดสดาราษฎรวราราม
5. วัดป่าฟ้าระงึม
6. วัดป่าสามัคคีธรรม
7. โบสถ์ 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบูรณสิทธิ์ มีพ่อเลี้ยงปลาดุรัสเซีย มีพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ยือยังเป็นที่สักการะบูชาของอำเภอบ้านไผ่
2 วัดสงวนวารีพัฒนาราม มีจิตกรรมฝาผนังขนาด 3 ห้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 7.30 เมตร ลักษณะภายใน ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นบ้าน เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดก สินโช ภาพราหูอมจันทร์ พญานาค ครุฑสิงห์ ผนังด้านนอกเขียนสินโซและนรกภูมิ
3 วัดสงวนวารีพัฒนาราม
4 หนองนาวัว เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กำลังจะพัฒนาเป็น 2 แหล่งท่องเที่ยว ติดกันถนนมิตรภาพ ไปมาสะดวก
5 วัดสงวนวารีพัฒนาราม
6 บ่อกฐิน เป็นแหล่งของนกเป็ดน้ำ และนกกระยางน้ำในบ่อกฐินมีความเค็ม
7 วัดสงวนวารีพัฒนาราม

โรงแรม
1 โรงเรียนโฮเวย์ ห่างจาก ต.หัวหนอง ประมาณ 1 กม. อยู่ในเขตเทศบาล ต.บ้านไผ่ โทร.(044)374994 เริ่มต้นที่ 400 บาท ถึง 500 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านลาบเป็ดแม่สมจ ซอยศาลเจ้า เขตเทศบาล ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทร ลาบเป็ด ต้มยำพวงไข่ปลาช่อนลุยสวน
2 ร้านไก่ย่างแม่ผ่อ บ้านโนนงิ้ว ม.2 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ส้มตำ,ไก่ยาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือด้วยฝีมือปราณีต มีลวดลายและสีสันสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหมหัวใจว่าง ผ้าไหมหมี่ลูกศร ผ้าไหมขอพระเทพ ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น