ข้อมูลตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังม่วง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ 28 เมษายน 2539 เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเปือยน้อย มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ 2 บ้านวังม่วง หมู่ 3 บ้านห้วยแร่ หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 บ้านห้วยโป่ง หมู่ 6 บ้านโสกนาค หมู่ 7 บ้านห้วยแร่ หมู่ 8 บ้านโสกนาค

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 61.09 ตร.กม. หรือประมาณ 38,181.25 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คีมชาติ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,308 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย 5 กม. การคมนาคมพอใช้

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม, ไม้กวาด, มะม่วง

สถานที่

1. อบต.วังม่วง
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. วัด 6 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตจากไหมคุณภาพดี เนื้อผ้าดี ทอด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
3 มะม่วง ผลิตภัณฑ์มะม่วง มีทั้งในและนอกฤดูกาล เป็นมะม่วงพันธุ์ดี รสชาติอร่อย ราคาถูก
4 ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด มีคุณภาพดี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก

สินค้าโอทอป ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น