ข้อมูลตำบลเมืองพล อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.เมืองพล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อ.พล ประชาชนส่วนใหญ่ พูดภาษาไทยอิสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตปกครองของ อ.พล ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านชาด, หมู่ที่ 2 บ้านตำแย, หมู่ที่ 3 บ้านทับบา, หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง, หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา, หมู่ที่ 6 บ้านหันใหญ่, หมู่ที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม, หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง, หมู่ที่ 9 บ้านโนนเหม่น, หมู่ที่ 10 บ้านหันใหญ่แม่เอีย, หมู่ที่ 11 บ้านชาดอำนวย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยหนองอยู่ทั่วไป ลักษณะดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ประมาณ 29.25 ตร.กม. หรือประมาร 18,281 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ และ ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหันโจด และ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ค้าขาย แปรรูปอาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,250ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 36 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ต.เมืองพล อยู่ห่างจาก อ.พล ประมาณ 6 กม. มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สระบุรี - หนองคาย ผ่าน และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 สายเมืองพล - หนองสองห้อง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.
2. สถานีอนามัย ต.เมืองพล
3. วัดศรีบุญเรือง
4. โรงเรียนบ้านหันใหญ่
5. โรงเรียนบ้านชาด
6. โรงเรียนบ้านหญ้าคา
7. โรงเรียนบ้านทับบา
8. ภูดิน บ้านหันใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองน้ำอิสานเขียว หนองน้ำจืด มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ มีนกธรรมชาติ ปลาหลากหลาย มีต้นไม้ร่มรื่น เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
2 ตลาดนัด โค - กระบือ ทุกวันอาทิตย์ จะมีตลาดนัด โค - กระบือ มีการซื้อขาย ประมาณวันละหลายพันตัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โรงแรม
1 ฉัตรชัย เลขที่ 30 ถ.เฉลิมพล เทศบาลเมือง ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทร : 0 4341 4198 ราคา 150 - 400 บาท
2 ทรัพย์อนันต์ อพาร์ทเม้นท์ (หลังโลตัสพล) 135 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120โทร : 043-414491,08-9279-3895,08-3288-9983 ห้องพักมีทั้งรายวันและรายเดือน (รายวัน ราคา ห้องพัก 350-500 บาท)
3 ประทุมทอง รีสอร์ท บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ราคา 150 - 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านปอแดง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก ลาบก้อย, ต้มเนื้อเปื่อย
2 ร้านริมชลเพื่อชีว บ้านชาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40 หมู่จุ่ม, ยำหอย, ต้มไก่บ้าน, ลาบก้อย, อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารส้มโอ บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแ ยำรวมมิตร
4 ร้านเรือนแพ บ้านชาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40 ปลาเผา, ต้มไก่, ไก่ย่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มนอน
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
4 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นการนำเส้นไหมพื้นบ้าน นำมาทอเป็นผ้าไหมชนิดต่าง ๆ มีหลายแบบ หลายสี สีสวยสดเป็นเงา
5 สร้อยข้อมือ,สร้อยคอ สร้อยข้อมือ,สร้อยคอ
6 ส้มหมู อร่อย บรรจุด้วยกล่องโฟม

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองพล อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองพล อำเภอพล ขอนแก่น