ข้อมูลตำบลโจดหนองแก อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโจดหนองแก แบ่งแยกออกมาจาก ต.เมืองพล เมื่อปี พ.ศ.2510 มีผู้นำชุมชน หรือ กำนันคนแรก คือ นายวัน ตะไกวัน ได้ตั้งชื่อตำบลว่า โจดหนองแก เนื่องจากบ้านโจดหนองแก มีหนองเน้ำ ซึ่งมีต้นแก และหน่อโจด เป็นจำนวนมากในบริเวณหนองน้ำนั้น ราษฎรในหมู่บ้านจึงตั้งชื่อบ้าน และชื่อตำบลว่า โจดหนองแก แต่นั้นมา

พื้นที่

ต.โจดหนองแก เป็นตำบลในเขตอำเภอพล ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน ตั้งอยู่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.พล อยู่ห่างจาก อ.พล ประมาณ 13 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังหิน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองแวงนาเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า เลี้ยงโค ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,505 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลโจดหนองแก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.พล อยู่ห่างจาก อ.พล ประมาณ 13 กม. ถนนมิตรภาพ 9 กม. ถนนลาดยางเข้าตำบล 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

หมวกไหมพรม,เครื่องจักสาน,ผ้าไหม

สถานที่

1. วัด 7 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
3. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
4. อบต. 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
6. โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม ผ้าที่ทอจากเส้นไหมด้วยมือ สมาชิกกลุ่ม ความยาวมีตั้งแต่ 3.5 เมตร และ 2 เมตร มีทั้งแบบผ้าพื้นสีเดียว และแบบลายมัดหมี่
2 หมวกไหมพรม หมวกไหมพรม ผ้าพันคอไหมพรม เสื้อสายเดี่ยว ไหมพรม สีสวยทนทาน น่าใช้
3 หม่ำเนื้อ มีความสด รสชาดเด็ดไม่เหมือนใคร
4 เครื่องจักสาน เครื่องจักสาน ใช้ต้นไหลในการสานเป็นกระติบข้าว กระจาดผลไม้ กระเช้าดอกไม้เป็นผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือ สวยงามทนทาน น่าใช้

สินค้าโอทอป ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล ขอนแก่น