ข้อมูลตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.หนองมะเขือ เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานเป็นตำบลที่มีอาณาเขตกว้างขวาง คำว่า "หนองมะเขือ" เป็นชื่อหนองน้ำขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ปู ปลา เคยมีกองคาราวาน โค - กระบือ แวะมาพักที่หนองน้ำแห่งนี้ มีราษฎรจาก จ.ร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีเขตปกครอง 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ต.หนองมะเขือ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีที่ราบสลับกัน พื้นดินเป็นดินทราย มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่โดยทั่วไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลอมคอม และ ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนจาน กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 850 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยาง 1 สาย จาก อ.พล ถึง ต.หนองมะเขือ ระยะทางประมาณ 7 กม.

สถานที่

1. อบต.หนองมะเขือ
2. วัดนักขัมมาภิรมย์
3. หนองน้ำขนาดใหญ่ (หนองมะเขือ)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องประดับจากทองเหลือง นำทองเหลืองแผ่น และเส้นมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ แหวน ต่างหู กำไล เข็มขัด ตามความต้องการของผู้สั่งซื้อโดยทำเป็นเครื่องประดับวัตถุดิบยังไม่ได้ชุบทองเหลือง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล ขอนแก่น