ข้อมูลตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคอนฉิม เดิมตั้งอยู่ในยเขตการปกครองของอำเภอพล และได้ยกมาขึ้นกับอำเภอแวงใหญ่จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2492 ได้แยกการปกครองเพิ่มอีกตำบล คือ ตำบลโนนทอง ในปี พ.ศ.2511 ได้แยกออกไปอีกตำบล คือ ตำบลใหม่นาเพียง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2522 ตำบลคอนฉิมแยกออกไปอีกตำบล คือ ตำบลแวงใหญ่ ปัจจุบันตำบลคอนฉิมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลคอนฉิมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงบางส่วน ดินเป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินเค็ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ และ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแวงนาเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ทำไร่ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 985 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากอำเภอแวงใหญ่ ประมาณ 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

เห็ดฟางปลอดสารพิษ

สถานที่

1. อบต.คอนฉิม
2. สถานีอนามัย
3. แหล่งโบราณวัตถุวัดกู่แก้วชัยวนาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแตนน้ำแตงโมสมุนไพร ข้าวแตนสมุนไพรปลอดสารพิษ หอม กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
3 เห็ดฟางปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์เห็ดฟางปลอดสารพิษ เป็นเห็ดฟางสดคุณภาพดี ดอกใหญ่ สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น