ข้อมูลตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลใหม่นาเพียง เดิมขึ้นการปกครองกับตำบลคอนฉิม ต่อมาได้แยกการปกครองออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่นาเพียง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2511 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2404 มีขุนอำเภอวิชิต บาลี เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านใหม่นาเพียง ซึ่งย้ายมาจากบ้านเสมานาเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 10 ครอบครัว โดยเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรม และต่อมามีญาติพี่น้องติดตามมาอยู่เพิ่มากขึ้น จึงตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า "บ้านใหม่นาเพียง" โดยได้เอาคำว่า "นาเพียง" จากหมู่บ้านเดิมมาใส่ต่อท้ายไว้ด้วย

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นที่นา มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 6 แห่ง ได้แก่ ห้วยกุดรู ห้วยหลักด่าน ห้วยหนองเอี่ยน ห้วยแก ห้วยตราดใหญ่ และห้วยหมาอีนิล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย และ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนสะอาด และ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำไร่ ทอผ้าไหม เลี้ยงไหม เพาะเห็ด จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,724 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,775 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

รถยนต์ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 445 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงสี่แยกอำเภอพล ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2065 โดยตัวตำบลจะอยู่ติดกับตำบลก้านเหลืองทางทิศเหนือ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

สถานที่

1. อบต.ใหม่นาเพียง
2. สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมะลิอินทรีย์ซ้อมมือ ข้าวหอมะลิอินทรีย์ซ้อมมือ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณสมเพียง)
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณวิภารัตน์)
5 ผ้าไหมทอมือบ้านร่มโพธิ์ทอง มีสีสันสวยงาม แสดงถึงความละเอียดอ่อนของงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีความหลากหลาย เช่น ผ้าถุง โสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้น และนอกจากนี้ทางกลุ่มรับผลิตตามสั่งด้วย
6 ผ้าไหมบ้านดอนหัน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านดอนหัน เป็นผ้าไหมที่มีลวดลายแปลกตา สีสันสวยงาม ฝีมือประณีต เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน
7 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น