ข้อมูลตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนทอง เดิมขึ้นกับตำบลคอนฉิม อำเภอชนบท ปี พ.ศ.2480 มีขุนเดชเป็นนายอำเภอ ในปีนั้นได้แบ่งพื้นที่อำเภอชนบท โดยนำพื้นที่ตำบลคอนฉิมไปขึ้นกับกาปกครองกับอำเภอพล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2492 มีนายเวียง สระครสินธ์ เป็นนายอำเภอพล ได้แยกตำบลคอนฉิม ให้พื้นที่การปกครอง 7 หมู่บ้าน และแบ่งพื้นที่ตำบลแวงน้อยให้อีก 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2515 แยกบ้านโพนทองไปขึ้นตำบลท่านางแมว ตำบลโนนทองมาขึ้นกับกิ่งอำเภอแวงใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แบ่งเขตการปกครองตำบลโนนทอง ตั้งเป็นโนนสะอาด ปัจจุบันตำบลโนนทองมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มผสมที่ดอน ทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มติดน้ำชี ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม และถ้ามีน้ำหลากจะเกิดความเสียหาย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นป่าเสื่อมโทรม เป็นที่สาธารณประโยชน์ มีเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นภูเขาขนาดเล็ก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทอผ้าไหม เลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 7, 9 และ 10

การเดินทาง

ตำบลโนนทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแวงใหญ่ ห่างจากอำเภอ 27 กม. เดินทางจากอำเภอโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 สายชนบท - กุดรู ผ่านตำบลใหม่นาเพียง และตำบลโนนสะอาด เข้าสู่เขตตำบลโนนทอง

ผลิตภัณฑ์

แหล่งหินตัดภูคอกม้า

สถานที่

1. อบต.โนนทอง
2. สถานีอนามัย
3. แหล่งหินตัดภูคอกม้า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แหล่งหินตัดภูคอกม้า ภูคอกม้าเป็นเขาหินทราย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 - 240 เมตร จัดอยู่ในกลุ่มหินโคราช เนื้อหินละเอียดสีเทา เป็นแหล่งหินตัดทรายสมัยโบราณ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ค้นพบในภาคอีสาน
2 แหล่งหินตัดภูคอกม้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณปราณี)
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น