ข้อมูลตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแวงใหญ่ เดิมเป็นบ้านแวงใหญ่ ตั้งอยูริมหนองแวง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2321 เมื่อมีการปกครองเป็นตำบล บ้านแวงใหญ่จึงขึ้นกับตำบลคอนฉิม อำเภอชนบท เมื่อประชากรและบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงแยกออกเป็นหมุ่บ้านต่าง ๆ รวม 7 หมู่บ้าน ต่อมาตำบลคอนฉิมออกไปขึ้นกับอำเภอพล บ้านแวงใหญ่จึงไปขึ้นการปกครองด้วย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 ได้ตั้งกิ่งอำเภอแวงใหญ่ ตำบลคอนฉิมจึงมาขึ้นการปกครองด้วย ต่อมาบ้านแวงใหญ่ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522 และในปี พ.ศ.2542 ตำบลแวงใหญ่ก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแวงใหญ่

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 280 ตร.กม. มีลำห้วย 3 สาย คือ ห้วยหนองเอี่ยน ห้วยยาง ห้วยตะกั่ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังแสง, ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง จักสาน ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- ยังไม่มีระบบประปาใช้

การเดินทาง

มีการคมนาคมถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 สายชนบท - กุดรู ห่างจากอำเภอชนบท 17 กม. และห่างจากอำเภอพล ประมาณ 22 กม. ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 73 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสาน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น