ข้อมูลตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสะอาด เริ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2475 ได้มีกลุ่มราษฎรอพยพมาจากบ้านนาโพธิ์ เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณโนน "เหมียดแอ่" (เหมียดแอ่ เป็นต้นไม้ชนิดไม้พุ่ม) จึงเรียกชื่อหมู่บ้านในครั้งนั้ว่า "บ้านเหมียดแอ่" ขึ้นกับตำบลโนนทอง ต่อมาในปี พ.ศ.2504 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านโนนสะอาด" จนถึงปี พ.ศ.2535 จึงขยายตัวออกมาเป็นตำบลโนนสะอาด ขึ้นกับอำเภอแวงใหญ่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ในตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลาดเทจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คอนฉิม และ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,220 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 900 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 445 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงสี่แยกอำเภอพล ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2065 โดยตัวตำบลจะอยู่ติดกับตำบลใหม่นาเพียงทางด้านทิศเหนือ


ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม-หมวก-ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

สถานที่

1. อบต.โนนสะอาด
2. สถานีอนามัย
3. วัดสระทอง
4. วัดสิงขจร
5. วัดหิมาลัย
6. กู่สระสิงห์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 กู่สระสิงห์ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ประจำตำบล มีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่ข้างพระปรพธานองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 4 เมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านนาโพธิ์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
2 กู่สระสิงห์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา มีความสวยงาม และคงทน รูปแบบนั้นสามารถผลิตได้ทุกแบบ และทางกลุ่มรับผลิตตาม Order ด้วย
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
3 ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ มีเนื้อผ้าดี ทอด้วยความประณีต ลวดลายและสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าตัดเสื้อสีธรรมชาติ ผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ ผ้าพันคอ เป็นต้น
4 ผ้าไหมทอมือบ้านกุดหมากเห็บ มีสีสันสวยงาม แสดงถึงความละเอียดอ่อนของงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีความหลากหลาย เช่น ผ้าถุง โสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้น และนอกจากนี้ทางกลุ่มรับผลิตตามสั่งด้วย
5 หมวกผ้าไหม ผลิตจากเศษผ้าไหมลายต่างๆ มาเย็บรวมกันขึ้นเป็นลาย มีน้ำหนักเบาสบาย และสีสันมีสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น