ข้อมูลตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่า ท่านางแนว มาจากหญิงชราชื่อ "อีแนว" มาล้มตายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชีทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน คนจึงเรียกติดปากว่า "ท่าอีแนว" แต่เป็นคำไม่สุภาพ จึงเปลี่ยนเป็น "ท่านางแนว"
แต่เดิมนั้นบ้านท่านางแนว ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออก มีชื่อว่า บ้านหาดทราบมูล แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำลาก ชาวบ้านจึงย้ายมาตั้งทางทิศตะวันตกบริเวณบ้านท่านางแนวในปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ตำบลท่านางแนวมีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก จุดต่ำสุดอยู่บริเวณทิศตะวันตก (190 ม. จากระดับน้ำทะเล) จุดสูงสุดอยู่บริเวณทิศตะวันตก (ภูถ้ำ) (250 ม.จากระดับน้ำทะเล)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น จักสาน มัดหมี่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 989 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 350 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เดินทางจากทางหลวงแผ่นดิน ถนนสาย ASIA 12 โดยเข้าที่อำเภอใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 ระยะทางประมาณ 32 กม. จากอำเภอพล-ท่านางแนว
- ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน 2065 จากชัยภูมิ-บ้านท่านางแนว

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจาน แชมพูสมุนไพร

สถานที่

1.ภูระงำ (ภูถ้ำ)
2.บ่อน้ำซับ
3.วัดทรงศิลา
4.โรงเรียน
5.อนามัยตำบลท่านางแนว
6.ป้อมตำรวจ
7.โรงเรียนสหกรณ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าโทเร
2 ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป เก็บรักษาได้นาน น้ำหนักเบา สะอาด ถูกหลักอนามัย
3 ตะกร้าเชือกยางพารา ตะกร้าเชือกยางพารา
4 น้ำจิ้มลูกชิ้นทอด น้ำจิ้มลูกชิ้นทอด
5 น้ำยาล้างจาน และแชมพูสมุนไพร เป็นน้ำยาทำความสะอาดและมีส่วนผสมของสมุนไพร ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่มีสารพิษ ทำความสะอาดได้ดีเหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี
6 ผลิตภัณฑ์ผ้าโทเร ผลิตภัณฑ์ผ้าโทเร
7 ผลิตภัณฑ์ผ้าโทเร ผลิตภัณฑ์ผ้าโทเร (คุณสงบ)
8 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
9 ผ้าพันคอ ผ้าพันคอ
10 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณฉวีวรรณ) ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น