ข้อมูลตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลละหานนา เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ เหตุที่ตั้งชื่อตำบลมาจากที่ตั้งของตำบลมีบึงขนาดใหญ่ชื่อ บึงละหานนา จึงได้ตั้งชื่อ "ตำบลบึงละหานนา" มาจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านละหานนา หมู่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ 3 บ้านทุ่งมน หมู่ 4 บ้านหนองดู่ หมู่ 5 บ้านหนองสะแบง หมู่ 6 บ้านโนนทองหลาง หมู่ 7 บ้านหญ้าคา หมู่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ 9 บ้านศรีชุมพร หมู่ 10 บ้านโคกสูง หมู่ 11 บ้านคลองเจริญ

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีสภาพแห้งแล้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,537 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 115 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.48 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล มี 2 เส้นทาง ได้แก่
1. เส้นทางสายนท่านางแนว - บ้านหนองแวงห้วยทราย เป็นถนนลาดยาง 5 กม. และถนนลูกรัง 8 กม.
2. เส้นทางสายบ้านหนองดู่ - บ้านศรีชุมพร เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.ละหานนา
2. สถานีอนามัย
3. บึงละหานนา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงละหานนา เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
2 วัดท่าละหานนา เป็นวัดที่อยู่ติดกับบึงละหานนา มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วลิสงคั่วทราย ถั่วลิสงคั่วทราย
2 ผ้าโทเรมัดหมี่ ผ้าโทเรมัดหมี่
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าไหมพื้นเรียบ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
5 สุรากลั่น สุรากลั่น

สินค้าโอทอป ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น